Épületgépész technikus (esti)

OKJ 54 582 01

Az oktatás munkarendje: esti
Szükséges előképzettség: érettségi végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 év (heti 3 nap délutáni oktatás)
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Épített létesítmények épületgépészeti ellátó és komfort rendszereinek komplex szemléletű telepítés-előkészítése, telepítése, beüzemelése. A szakképesítéssel rendelkező képes: szakáganként feldolgozni és ellenőrizni a terveket, megismerni a rendszereket és rendszerelemeket, egyeztetni a tervvel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket, kiegészíteni a tervdokumentációkat, összeállítani az ajánlati dokumentációt, kidolgozni a vállalási árat, a vállalkozási szerződéstervezetet, javaslatot tenni a beszerzési forrásokra, alvállalkozói szolgáltatásokra, irányítani a kivitelezést és biztosítani a munka szakmai ellenőrzését, ellenőrizni a szakmunkások képesítését, gyakorlati bemutatást, oktatást végezni, kezelni a kivitelezés dokumentumait, az építési naplót, ellenőrizni szakáganként a tervszerinti megvalósulást, a készre-szerelést, biztosítani az üzembe helyezés és beszabályozás feltételeit, összehangolni az üzembe helyezési és beszabályozási tevékenységeket, lefolytatni a próbaüzemet, megszervezni az üzemeltető oktatását, átvenni és dokumentálni az alvállalkozói szolgáltatásokat, összeállítani az átadás-átvételi dokumentációt, közreműködni az építési hatóság és a szakhatóságok felé a számukra szükséges dokumentációk benyújtásában, elfogadásában, hatósági bejárások megszervezésében, végrehajtani az átadás-átvételt, lezárni az adott projektet, tervezni és irányítani az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, megtervezni és ütemezni a diagnosztikai vizsgálatokat, a hatósági méréseket.

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Építész-, épületgépész technológus, Gépipari mérnökasszisztens, Hőerő-gépészeti technikus, Hűtő és klíma technikus, Szellőzéstechnikus, Szellőztetési technikus, Felelős műszaki vezető (építőipar)