Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (nappali)

OKJ 34 582 12

Az oktatás munkarendje: nappali
Szükséges előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 3 év
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Tervek alapján különböző csőanyagokból víz, tűzivíz, csatorna, közmű és technológiai hálózatokat épít ki. Egyedi és központi berendezési tárgyakat, használati melegvíz termelőket, hőcserélőket, csapolókat és szerelvényeket szerel fel, épít be. Nyomáspróbát végez és feltölti, nyomás alá helyezi a rendszereket. Tervek szerint elő- beszabályozza a hálózatokat, szerelvényeket, közreműködik a hidraulikai beszabályozásokban.  Meglévő hálózatokat. rendszereket felülvizsgálja, feltárja a hibáit és megjavítja. Közműhálózatot épít ki, azokra rákötéseket készít, fogyasztásmérőket épít be. A szakképesítéssel rendelkező képes: kiépíteni a víz és csatorna csőhálózatokat, rendszereket, kiépíteni a technológiai ellátó rendszerek csőhálózatait, rendszereit, beépíteni a szerelvényeket, berendezési tárgyakat, készülékeket felszerelni, kiépíteni a tűzoltóvíz-hálózatot és tűzoltási vízvételi helyeket, közműhálózatokat kiépíteni, azokra rákötéseket készíteni, fogyasztásmérőket beépíteni, felújítási, javítási, karbantartási, időszakos ellenőrzési munkát végezni, szerelési vázlatot készíteni, költségbecslést készíteni.

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Csatornázó, Csőszerelő, Csővezeték-építő, Csővezeték-szerelő, Duguláselhárító, Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő, Karbantartó, csőszerelő, Nyomócsővezetéképítő, Szennyvízhálózat kiépítő, Vezeték- és csőhálózat-szerelő, Víz- és csatornaépítő, Víz- és szennyvízcsőfektető, Víz- gáz és központi fűtésszerelő, Vízközmű építő, Vízóra beszerelő, Vízvezeték- és központifűtés-szerelő

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

11497-12   Foglalkoztatás I.
11499-12   Foglalkoztatás II.
11500-12   Munkahelyi egészség és biztonság
10209-12  Épületgépészeti csővezeték-szerelés
10211-12    Épületgépészeti rendszerismeret
10214-12   Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi feladatok
10217-12   Közműcsőhálózat-szerelő feladatok
10218-12  Víz- és csatornarendszer-szerelő feladatatok

Férfiszabó (nappali)

OKJ 34 542 04 

Az oktatás munkarendje: nappali
Szükséges előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 3 év
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A férfiszabó feladata műszaki dokumentáció alapján, sorozat- és méretes férfiruházati termékek gyártása, egyéb termékek ágynemű, függöny, lakástextíliák készítése, ruházati termékek átalakítása, javítása. A szakképesítéssel rendelkező képes: értelmezni a műszaki dokumentációt és rajzi ábrákat, kereskedelmi szabásmintákat kiválasztani és módosítani a megrendelők és ruhagyártók specifikációi és igényei szerint, méreteket és mérettáblázatokat értelmezni, alapszabásmintát készíteni és modellezni, szabást és szabászati előkészítő műveleteket végezni, textiltermék ragasztási műveleteket végezni, vasaló berendezéseket üzemeltetni, ruhaipari gépeket üzemeltetni, kiszabott alkatrészeket a technológiai utasításnak megfelelően összeállítani, befejező munkálatokat elvégezni, a megrendelők egyéni igényei szerint férfi ruházati termékeket készíteni, átalakítani, javítani, tanácsokat adni.

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Férfiruha-készítő, Férfiszabó, Lakástextil-készítő, Ruhakészítő, Mérték utáni szabó

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

10113-12 Ruhaipari anyagvizsgálatok
10114-12 Ruhaipari gyártmánytervezés
10115-12 Textiltermékek összeállítása
10118-12 Lakástextíliák készítése
10119-12 Férfiruhák készítése és értékesítése
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Mechatronikus-karbantartó (nappali)

OKJ 34 523 01

Az oktatás munkarendje: nappali
Szükséges előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 év
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A mechatronikus-karbantartó automatizált gépek, berendezések és rendszerek szerelésében, üzembe helyezésében és karbantartásában vesz részt. A szakképesítéssel rendelkező képes: mechanikai alkatrészeket megmunkálni, mechatronikai rendszereket üzembe helyezni, hibát elhárítani, villamos, pneumatikus és hidraulikus vezérléseket felépíteni és ellenőrizni, villamos, pneumatikus és hidraulikus mennyiségeket mérni és ellenőrizni, mechatronikai rendszereket programozni, érintésvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat betartani, a munkájához tartozó dokumentációt kezelni.

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Automatikai műszerész, Elektrolakatos, Elektromechanikai műszerész, Mechatronikai műszerész, Mechatronikai szerelő

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

10007-12  Informatikai és műszaki alapok
10020-12  Mechatronikus alapkapcsolások
10019-12  Irányítás, programozás
10021-12  Szerelés, ellenőrzés
10022-12  Üzemeltetés, karbantartás
11497-12  Foglalkoztatás I.
11499-12  Foglalkoztatás II.
11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság

Könyvkötő és nyomtatvány-feldolgozó (nappali)

OKJ 34 543 06

 Az oktatás munkarendje: napplai
Szükséges előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 év
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó feladata, hogy nyomtatott ívekből készterméket állít elő – a munkatáska leírása alapján – a megrendelő igényei szerint. A szakképesítéssel rendelkező képes: ellenőrizni a szükséges anyagok minőségét (szálirány, nedvességtartalom, festékszáradás stb.), kiszámítani és ellenőrizni a szükséges anyagok mennyiségét, alkalmazni a kézi könyvkötés műveleteit, szakszerűen használni a szükséges kötészeti anyagokat, üzemeltetni a könyvkötő eszközöket, gépeket, gépsorokat, a használt, hibás könyvet kijavítani vagy újrakötni, üzleti könyveket, éves beszámolókat készíteni, fényképet, plakátot kasírozni, díszdobozokat készíteni, beállítani, üzemeltetni és karbantartani a könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó gépeket, berendezéseket, elvégezni a szükséges szabályozási feladatokat, laboratóriumi eszközöket kezelni, üzemeltetni.

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Kézi könyvkötő, Egyenesvágógép-kezelő (könyvkötő), Gépi könyvkötő, Hajtogatógép-kezelő (nyomdai), Könyvfóliázó

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

10236-12  Gyártáselőkészítés, minőségügy
10237-12  Kézi könyvkötés
10238-12  Munkajog, munkabiztonság
10239-12  Nagyüzemi könyvgyártás
10240-12  Nagyüzemi könyvgyártás gépei
10241-12  Nyomtatványfeldolgozás
11497-12  Foglalkoztatás I.
11499-12  Foglalkoztatás II.
11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság

Szerszámkészítő (nappali)

OKJ 34 521 10

Az oktatás munkarendje: nappali
Szükséges előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 év
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Szerszám- és készülékelemeket gyárt le, azokat összeszereli, majd a kész szerszámokat és készülékeket beüzemeli, karbantartja, javítja. A szakképesítéssel rendelkező képes: műszaki rajzokat értelmezni, vázlatrajzokat készíteni, méréseket, vizsgálatokat végezni, ellenőrizni, dokumentálni, alakító és megmunkáló szerszámok, készülékek alkatrészeit, elemeit előállítani, szerszám- és készülékelemeket hőkezelni, hagyományos és korszerű technológiákat alkalmazni, azok gépi berendezéseit működtetni, kész elemekből szerszámokat, készülékeket készíteni, összeszerelni, a szerszámokat, készülékeket felszerelni a működtető gépekre, azokat beállítani, beüzemelni.

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Cipőipariszerszám-készítő, Fémipari eszközgyártó, Gyémántszerszám- készítő, Idomszerész, Mezőgazdasági szerszámkészítő, Optikai szerszámkészítő, Szabászkés-készítő, Szerszámmegmunkáló, Vésnökszerszám-készítő, Zárszerszám-készítő

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

10163-12  Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
10162-12  Gépészeti alapozó feladatok
10173-12  Anyagvizsgálatok és geometriai mérések
10192-12  Szerszám- és készülékgyártás
10193-12  Szerszámok és készülékek üzemeltetése, karbantartása
11497-12  Foglalkoztatás I.
11499-12  Foglalkoztatás II.
11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság

Kőműves (nappali)

OKJ 34 582 14

Az oktatás munkarendje: nappali
Szükséges előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 év
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kőműves feladata az épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása. A szakképesítéssel rendelkező képes: értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát, betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét, betartani a tűz- és környezetvédelmi előírásokat, meghatározni a munkavégzéshez szükséges anyagok mennyiségét. A végzett kőműves tud falazási munkát végezni, falazati rendszereket alkalmazni, kézi és gépi vakolási munkát végezni, egyszerű falazó és vakoló állványt építeni, ellenőrizni, bontani; beton és vasbeton szerkezetet készíteni, elkészíteni egyszerű vasbeton szerkezet vasalását. Képes hagyományos zsaluzatot készíteni, ellenőrizni és bontani, korszerű zsaluzatot szerelni, ellenőrizni, bontani és karbantartani, talajpára, talajnedvesség elleni szigetelést készíteni, épületeket és épületrészeket hang- és hőhatás ellen szigetelni, térburkolatot készíteni, elhelyezni a nyílászárót, bontási, átalakítási munkát végezni és a munkavédelmi előírásokat betartva dolgozni

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Betonozó, Díszítő kőműves, Vakoló kőműves, Falazó kőműves, Karbantartó kőműves, Vakoló kőműves, Födémgerenda-, tálca- és béléstest- elhelyező, Klinkertégla lerakó, Térburkoló

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

10101-12 Építőipari közös tevékenység
10275-16 Falazás, vakolás
10274-16 Beton és vasbeton szerkezetek
10277-16 Szigetelések
11725-16 Térburkolás
11726-16 Kiegészítő kőműves feladatok
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.

Épület- és szerkezetlakatos (nappali)

OKJ 34 582 03

Az oktatás munkarendje: nappali
Szükséges előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 év
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat és tartószerkezeteket munkál meg. Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi. A szakképesítéssel rendelkező képes: alakítani a munkadarabot kézi és gépi forgácsoló alapeljárásokkal, alapszerelési műveleteket végezni, oldható és nem oldható kötéseket készíteni, általános minőségű hegesztett kötést készíteni gázhegesztéssel, bevontelektródás kézi ívhegesztéssel, fogyóelektródás védőgázas (MIG/MAG) ívhegesztéssel, argon védőgázas volfrámelektródás ívhegesztéssel, egyszerű alkatrészről szabadkézi vázlatrajzokat és műszaki rajzokat készíteni, olvasni, értelmezni, képlékenyalakítást végezni a speciális épületlakatos munkadarabokon kézi, illetve kisgépes eljárásokkal, korrózió elleni általános bevonatot és felületvédelmet készíteni, a korrózióra hajlamos épület- és szerkezetlakatos fémszerkezeteken, lemezeket megmunkálni, összeállítani és hegeszteni, zárat, biztonságtechnikai eszközöket cserélni, szerelni, ellenőrizni.

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Bányalakatos, Darulakatos, Díszlet-lakatos, Gépbeállító lakatos, Géplakatos, Gépszerelő és – karbantartó lakatos, Karosszéria lakatos, Lemezlakatos, Öntödei géplakatos, Szerkezetlakatos, Vas- és fémszerkezeti lakatos, Épület- (és építményszerkezet) – szerelő (magasépítés), Épületszerkezet-szerelő, Szerkezeti szerelő

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
10166-12 Gépészeti kötési feladatok
10165-12 Épületlakatos feladatok
10167-12 Magasban végzett lakatos feladatok
10168-12 Szerkezetlakatos feladatok

Elektromos gép- és készülékszerelő (nappali)

OKJ 34 522 02

Az oktatás munkarendje: nappali
Szükséges előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 év
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Az elektromos gép- és készülékszerelő az épület – és ipari villamos berendezések villamos gépek ellenőrzését, üzemeltetését, karbantartását, javítását végzi. Átlátja az alkalmazott villamos gépek jellemzőit, szükség esetén beavatkozik, hibafeltárást, hibakeresést végez. A villamos gép- és berendezések szerelése során egyen– és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépeket üzemeltet. Munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít. A szakképesítéssel rendelkező képes: villamos gépeket és transzformátorokat üzemeltetni, javítani, szerelni, illetve előkészíteni, egyenáramú és szinkrongépeket üzemeltetni, javítani, villamos mérőműszereket használni, méréseket végezni.

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Villamossági szerelő, Elektromos gép- és készülékszerelő

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

10007-12  Informatikai és műszaki alapok
10009-12  Mérőműszerek, üzemi mérések
10011-12   Villamos gépek üzemeltetése
10012-12  Villamos készülékek szerelése
10010-12  Villamos berendezések védelme
11497-12  Foglalkoztatás I.
11499-12  Foglalkoztatás II.
11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság

Bádogos (nappali)

OKJ 34 582 02

Az oktatás munkarendje: nappali
Szükséges előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 év
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Szabásmintákat készít a bádogos feladatokhoz, majd elvégzi az elkészült munkadarabok, a bádoglemez lapok és az épületbádogos-szerkezetek épületekre szerelését, szükség esetén felújítását, javítását, háztartási bádogos szerkezeteket, használati és berendezési tárgyakat és épületdíszítő elemeket készít és helyez el. A szakképesítéssel rendelkező képes: csatornaelemeket, szögletet, véglemezt, betorkolló csonkot, mozgóhézagot gyártani és felszerelni, vízgyűjtő üstöt, lefolyóelemet, csőbilincset, íves elemeket, kifolyókönyököt gyártani és felszerelni, eresz-, fal-, orom- és kéményszegélyt gyártani és felszerelni, homlokzati vonalas bádogos szerkezeteket felmérni, gyártani, szerelni, korcolt lemezfedést és kiegészítő szerkezeti elemeit előregyártani, szerelni, lécbetétes fedés és kiegészítő elemeit előregyártani, szerelni, táblás fedés tükörméretét meghatározni, gyártani és szerelni kiegészítőivel.

 A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

 A szakképesítéssel betölthető munkakörök:

Épület- és építménybádogos, Csatornahelyreállító bádogos, Díszműbádogos, Homlokzati bádogos, Karbantartó bádogos, Szellőzőbádogos, Tetőfedő bádogos

 Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

11497-12  Foglalkoztatás I.
11499-12  Foglalkoztatás II.
11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság
10101-12   Építőipari közös tevékenység
10266-12  Bádogos alapfeladatok

Szerszámkészítő (esti)

OKJ 34 521 10

Az oktatás munkarendje: esti
Szükséges előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 év (heti 3 nap délutáni oktatás)
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Szerszám- és készülékelemeket gyárt le, azokat összeszereli, majd a kész szerszámokat és készülékeket beüzemeli, karbantartja, javítja. A szakképesítéssel rendelkező képes: műszaki rajzokat értelmezni, vázlatrajzokat készíteni, méréseket, vizsgálatokat végezni, ellenőrizni, dokumentálni, alakító és megmunkáló szerszámok, készülékek alkatrészeit, elemeit előállítani, szerszám- és készülékelemeket hőkezelni, hagyományos és korszerű technológiákat alkalmazni, azok gépi berendezéseit működtetni, kész elemekből szerszámokat, készülékeket készíteni, összeszerelni, a szerszámokat, készülékeket felszerelni a működtető gépekre, azokat beállítani, beüzemelni.

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Cipőipariszerszám-készítő, Fémipari eszközgyártó, Gyémántszerszám- készítő, Idomszerész, Mezőgazdasági szerszámkészítő, Optikai szerszámkészítő, Szabászkés-készítő, Szerszámmegmunkáló, Vésnökszerszám-készítő, Zárszerszám-készítő

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

10163-12  Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
10162-12  Gépészeti alapozó feladatok
10173-12  Anyagvizsgálatok és geometriai mérések
10192-12  Szerszám- és készülékgyártás
10193-12  Szerszámok és készülékek üzemeltetése, karbantartása
11497-12  Foglalkoztatás I.
11499-12  Foglalkoztatás II.
11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság