Vegyésztechnikus (nappali)

mora-5510

OKJ 54 524 03

Az oktatás munkarendje: nappali
Szükséges előképzettség:  érettségi végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 év
Képzés díja: ingyenes

 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A vegyész technikus vegyipari jellegű laboratóriumban leírások, szabványok alapján végzi munkáját. Elvégzi a vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést, és előkészíti a mintákat vizsgálatra. Vegyipari vizsgálati laboratóriumban fizikai vizsgálatokat, valamint klasszikus analitikai és műszeres elemzéseket végez. Vizsgálatai kiterjednek az anyagok fizikai és kémiai jellemzőire, meghatározza a minták minőségi és mennyiségi paramétereit. Feladatai közé tartozik az anyagok laboratóriumi körülmények közötti előállítása, az előállított anyagok tisztaságának ellenőrzése. Munkáját a vegyipari munkavédelmi és speciális környezetvédelmi előírások betartásával végzi. Vegyipari üzemi- és kutató laboratóriumokban alapvető laboratóriumi tevékenységeket szakmai irányítás alatt végez.

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Élelmiszer-analitikus technikus, Élelmiszeripari laboráns, Környezetvédelmi és vízminőségi laboráns, Környezetvédelmi méréstechnikus, Szennyvízlaboráns, Vegyipari környezetvédelmi technikus, Víz és légtérvizsgáló laboráns, Vízminőségvizsgáló laboráns, Anyagvizsgáló, minősített laboráns, Drog és toxikológiai laboratóriumi technikus, Festékvizsgáló laboráns, Festőanyag technikus, Gyógyszeripari (finomvegyipari) laboráns, Gyógyszeripari laboratóriumi technikus, Gyógyszeripari technikus, Gyógyszertechnikus, Gyógyszervizsgáló laboráns, Gyógyszervizsgáló technikus, Laborasszisztens, Szilikátipari technikus, Tüzelőanyag technikus, Vegyész mérnökasszisztens, Vegyészeti laboráns, Vegyésztechnikus, Vegyipari méréstechnológus