Kiadványszerkesztő technikus (nappali)

OKJ 54 213 06

Az oktatás munkarendje:  nappali
Szükséges előképzettség:  érettségi végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 év
Képzés díja:  tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A kiadványszerkesztő stúdiókban, szerkesztőségekben, könyv- és lapkiadóknál, illetve nyomdákban végzi szakmai tevékenységét. Munkavégzése során szöveg és képfeldolgozást végez, a kiadvány tartalmi és formai elemeit művészi színvonalon integrálja. Kiadványokat tervez és kivitelez, nyomtatásra előkészít. A szakképesítéssel rendelkező képes: számítógépes perifériákat, adatállományokat és szoftvereket kezelni, szöveget és képeket digitalizálni, méretezni, módosítani, illetve feldolgozni, vázlat, grafikai terv alapján vektoros rajzokat, grafikákat készíteni, a kiadvány szöveg, kép, grafikai anyagait tördeli a tipográfiai leírás, grafikai terv alapján, nyomda- és médiatermékeket előkészíteni a gyártási technológiák és a megrendelő igényeinek összehangolásával, a szöveg- és tördelési korrektúrában jelölt hibákat javítani, az előkészített anyagról a szükséges beállításokkal PS vagy PDF fájlt írni, a PS vagy PDF fájlt levilágítani, levilágíttatni, a kívánt oldalakról digitális proofot készíteni, készíttetni, az előkészített anyagról forgatót nyomtatni, a kész anyagot és tartozékait archiválni.

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Kiadványszerkesztő, Betűszedő, nyomdai szövegszerkesztő