Nyomdaipari technikus (nappali)

OKJ 34 213 07

Az oktatás munkarendje:  nappali
Szükséges előképzettség:  érettségi vizsga
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 év
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A nyomdaipari technikus elsődleges feladata, hogy az elkészült nyomóformákat és a nyomtatásra küldött digitális állományokat nyomtathatósági szempontból ellenőrizze majd azokat a kijelölt nyomathordozóra kinyomtassa – a munkatáska utasításainak megfelelően – és azokat a minőség-ellenőrzés után tovább feldolgozásra átadja. A gépmester járulékos feladata a nyomógépek megfelelő műszaki állapotának a fenntartása, rendszeres karbantartás és kisebb javítások önálló elvégzése. A nyomdaipari technikus feladata a nyomtatáshoz alkalmazott összes alap és segédanyag használatára, alkalmazhatóságuk és minőségük megítélésére segédeszközök használatával.

 A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák). 

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Nyomdai előkészítő, Nyomdai lemezkészítő, Kisofszetgép kezelő, Nyomdai kézi filmnyomó, Nyomdász, nyomdai gépmester, Gyorsnyomdai gépkezelő, Nyomdai kötészeti gépkezelő, Nyomdai kézi filmnyomó 

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma megnevezése
10238-12 Munkajog, munkabiztonság
11586-16 Gyártáselőkészítés
10243-16 Nyomdaipari anyagismeret
10245-16 Nyomtatási technológiák
10242-16 Color-menedzsment
10244-16 Nyomdaipari gépészeti ismeretek
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.