Kőműves (nappali)

OKJ 34 582 14

Az oktatás munkarendje: nappali
Szükséges előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 év
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kőműves feladata az épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása. A szakképesítéssel rendelkező képes: értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát, betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét, betartani a tűz- és környezetvédelmi előírásokat, meghatározni a munkavégzéshez szükséges anyagok mennyiségét. A végzett kőműves tud falazási munkát végezni, falazati rendszereket alkalmazni, kézi és gépi vakolási munkát végezni, egyszerű falazó és vakoló állványt építeni, ellenőrizni, bontani; beton és vasbeton szerkezetet készíteni, elkészíteni egyszerű vasbeton szerkezet vasalását. Képes hagyományos zsaluzatot készíteni, ellenőrizni és bontani, korszerű zsaluzatot szerelni, ellenőrizni, bontani és karbantartani, talajpára, talajnedvesség elleni szigetelést készíteni, épületeket és épületrészeket hang- és hőhatás ellen szigetelni, térburkolatot készíteni, elhelyezni a nyílászárót, bontási, átalakítási munkát végezni és a munkavédelmi előírásokat betartva dolgozni

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Betonozó, Díszítő kőműves, Vakoló kőműves, Falazó kőműves, Karbantartó kőműves, Vakoló kőműves, Födémgerenda-, tálca- és béléstest- elhelyező, Klinkertégla lerakó, Térburkoló

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

10101-12 Építőipari közös tevékenység
10275-16 Falazás, vakolás
10274-16 Beton és vasbeton szerkezetek
10277-16 Szigetelések
11725-16 Térburkolás
11726-16 Kiegészítő kőműves feladatok
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.