Burkoló (nappali)

OKJ 34 582 13
Az oktatás munkarendje:  nappali
Szükséges előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Pályaalkalmassági követelmények:  nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 vagy 3 év
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, díszítő burkolatait készíti, azokat javítja, felújítja és bontja. Homlokzat-, lábazat burkolatokat és térburkolatokat készít, javít, bont. A szakképesítéssel rendelkező képes: alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építészeti terveket, egyszerű burkolati tervet készíteni, a munkaterület felmérését követően a mellékelt tervek alapján megtervezni a munka technológiai sorrendjét és meghatározni az ahhoz szükséges anyagmennyiséget, alkalmazni a munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket, berendezéseket és mérőeszközöket; a burkolat alatti aljzatot, a burkolat fogadófelületét előkészíteni hidegburkolat elhelyezésére, vízszintes és függőleges felületre kültéri- és beltéri hidegburkolatot, díszburkolatot, mozaik burkolatot készíteni,         speciális burkolatot készíteni (üzemi körülmények, különleges szerkezek). Képes falazott és ragasztott homlokzat-burkolatot készíteni,             térburkolatokat készteni, a meghibásodott burkolatot javítani, cserélni, bontani. A szakképesítés birtokában tud szükséges munkaállványt építeni és bontani, a munkával kapcsolatos dokumentációt kitölteni, munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket elvégezni, munkája során betartani a tűzvédelmi-, munka-, és balesetvédelmi szabályokat, ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű tárolását, felhasználását. Képes gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról, gondoskodni a keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről.

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Térburkoló, Hidegburkoló, Homlokzatburkoló, Hidegfal- és padlóburkoló, Díszítőmozaik-burkoló