Faipari technikus (nappali)

acs

OKJ 54 543 01

Az oktatás munkarendje: nappali
Szükséges előképzettség: érettségi végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 év
Képzés díja: ingyenes

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A faipari technikus a fűrésztelepeken, az alapanyaggyártó üzemekben a késztermékek előállításhoz szükséges alapanyagok gyártását szervezi. A megrendelő igényei alapján bútoripari termékek gyártási, szervezési, értékesítési feladatát végzi. Az épületekhez szükséges beépített bútorok, ajtók, ablakok, lépcsők, parketta és egyéb épületasztalos ipari termékek gyártási, szervezési feladatával foglalkozik. Betartja a biztonságos munkavégzés szabályait. A gyártási folyamatok tervezését önállóan, vagy mérnöki irányítással, műszaki pontossággal végzi. A termelésszervezésnél megfelelő irányítási és szervező készségét alkalmazza. A szakképesítéssel rendelkező képes: rönktéri, fűrészüzemi, készárutéri technológiai feladatokat végezni, korpuszbútorok, tároló bútorok gyártás tervezését, szervezését végezni, asztalok, ülőbútorok, fekvőbútorok, ajtók és ablakok gyártási folyamatának tervezését, szervezését végezni, külső szerelési folyamatot szervezni, ellenőrizni.

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Fa- és bútoripari technikus, Fafeldolgozó technikus, Bútoripari technikus