Bádogos (esti)

OKJ 34 582 02

Az oktatás munkarendje: esti
Szükséges előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 év (heti 3 nap délutáni elfoglaltság)
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Szabásmintákat készít a bádogos feladatokhoz, majd elvégzi az elkészült munkadarabok, a bádoglemez lapok és az épületbádogos-szerkezetek épületekre szerelését, szükség esetén felújítását, javítását, háztartási bádogos szerkezeteket, használati és berendezési tárgyakat és épületdíszítő elemeket készít és helyez el. A szakképesítéssel rendelkező képes: csatornaelemeket, szögletet, véglemezt, betorkolló csonkot, mozgóhézagot gyártani és felszerelni, vízgyűjtő üstöt, lefolyóelemet, csőbilincset, íves elemeket, kifolyókönyököt gyártani és felszerelni, eresz-, fal-, orom- és kéményszegélyt gyártani és felszerelni, homlokzati vonalas bádogos szerkezeteket felmérni, gyártani, szerelni, korcolt lemezfedést és kiegészítő szerkezeti elemeit előregyártani, szerelni, lécbetétes fedés és kiegészítő elemeit előregyártani, szerelni, táblás fedés tükörméretét meghatározni, gyártani és szerelni kiegészítőivel.

 A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

 A szakképesítéssel betölthető munkakörök:

Épület- és építménybádogos, Csatornahelyreállító bádogos, Díszműbádogos, Homlokzati bádogos, Karbantartó bádogos, Szellőzőbádogos, Tetőfedő bádogos

 Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

11497-12  Foglalkoztatás I.
11499-12  Foglalkoztatás II.
11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság
10101-12   Építőipari közös tevékenység
10266-12  Bádogos alapfeladatok