Asztalos (esti)

OKJ 34 543 02

Az oktatás munkarendje: esti
Szükséges előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 év (heti 3 nap délutáni elfoglaltság)
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:  Az asztalos fő feladatköre a faipari termékek készítése, szerelése, karbantartása, javítása és felújítása. Különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti munkák elkészítését végzi. Tevékenységi köre a termék előállításához szükséges eszközök és anyagok beszerzésén át a gyártási műveletek, kapcsolódó adminisztrációk, valamint a befejező feladatok elvégzéséig terjed. A szakképesítéssel rendelkező képes: gépeket, szerszámokat ellenőrizni, beállítani, helyszíni felmérést végezni, faipari alapszerkezeteket készíteni, asztalosipari alapszerkezeteket szerelni, korpuszbútorokat, tároló bútorokat gyártani, asztalokat, ülőbútorokat, fekvőbútorokat készíteni, kiegészítő bútorokat és irodabútorokat gyártani, beépített bútorokat készíteni, ajtókat és ablakokat készíteni, lépcsők és korlátok készítését végezni.

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

 A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Általános asztalos, bútorasztalos, Beépített bútor helyszíni szerelője, Bútorgyártó, Bútorjavító, Díszlet-asztalos, Épületasztalos, Ablakgyártó, Ajtótokkészítő, Nyílászáró gyártó asztalos

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

10224-12 Alapvető tömörfa megmunkálás
10225-12 Asztalosipari szerelés
10226-12 Asztalosipari termékek gyártása
11371-12  Biztonságos munkavégzés
10228-12 Gépkezelés
10229-12 Gyártáselőkészítés feladatok
11497-12 Foglalkoztatás I
11499-12 Foglalkoztatás II
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság