Faipari technikus (esti)

OKJ 54 543 01 

Az oktatás munkarendje: esti
Szükséges előképzettség: érettségi végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 év (heti 3 nap délutáni oktatás)
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A faipari technikus a fűrésztelepeken, az alapanyaggyártó üzemekben a késztermékek előállításhoz szükséges alapanyagok gyártását szervezi. A megrendelő igényei alapján bútoripari termékek gyártási, szervezési, értékesítési feladatát végzi. Az épületekhez szükséges beépített bútorok, ajtók, ablakok, lépcsők, parketta és egyéb épületasztalos ipari termékek gyártási, szervezési feladatával foglalkozik. Betartja a biztonságos munkavégzés szabályait. A gyártási folyamatok tervezését önállóan, vagy mérnöki irányítással, műszaki pontossággal végzi. A termelésszervezésnél megfelelő irányítási és szervező készségét alkalmazza. A szakképesítéssel rendelkező képes: rönktéri, fűrészüzemi, készárutéri technológiai feladatokat végezni, korpuszbútorok, tároló bútorok gyártás tervezését, szervezését végezni, asztalok, ülőbútorok, fekvőbútorok, ajtók és ablakok gyártási folyamatának tervezését, szervezését végezni, külső szerelési folyamatot szervezni, ellenőrizni.

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Fa- és bútoripari technikus, Fafeldolgozó technikus, Bútoripari technikus

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

11371-12  Biztonságos munkavégzés
10232-12  Faipari alapanyagok
10230-12  Bútoripari termékek
10231-12  Épületasztalos-ipari termékek
11498-12  Foglalkoztatás  I (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12  Foglalkoztatás II
11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság