Finommechanikai műszerész (esti)

OKJ 34 521 02

Az oktatás munkarendje: esti
Szükséges előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 év (heti 3 nap délutáni elfoglaltság)
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Mérő- és precíziós berendezéseket, optikai, laboratóriumi, repülési és hajózási műszereket készíti, szereli és javítja. A készülékek, műszerek végszerelését mechanikai beállítással, összeállítási rajzok alapján végzi. A szakképesítéssel rendelkező képes: finommechanikai gépszerkezet, gépegység általános állapotát felmérni, alapvető hibákat megállapítani, szakirodalom felhasználásával kiválasztani a megfelelő cserealkatrészeket, finommechanikai sikló- és gördülő ágyazásokat szerelni, általános alapműveleteket végezni a finommechanikai hajtásokon (szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás), villamos alapméréseket végezni (egyen- és váltakozó áramú áramkörben feszültség, áramerősség, ellenállás, frekvencia, fázissorrend).

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök:

Finommechanikai karbantartó és szervizműszerész, Barométer-készítő, Geodéziai műszerész, Hajózási műszer-készítő, Laboratóriumi műszerész, Meteorológiai műszerész, Optikai műszerész, Órás

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

10163-16  Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
10162-16  Gépészeti alapozó feladatok
10222-16  Finommechanikai hajtások
10223-16  Műszerész feladatok