Ipari gumitermék előállító (esti)

OKJ 34 543 04

Az oktatás munkarendje: esti
Szükséges előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 év (heti 3 nap délutáni oktatás)
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Az ipari gumitermék előállító feladata a gumiipari keverőgépeken receptura alapján a gumikeverékek elkészítése, a gumikeverékekből nyers, félkész nehéz műszaki tömlők és szállítóhevederek felépítése, majd azok vulkanizálása. Az ipari gumitermék előállító elvégzi az alapanyagok teljes körű vizsgálatát, a folyamatközi minőségellenőrzést, valamint a késztermékek vizsgálatát. A szakképesítéssel rendelkező képes: vágó gépsort üzemeltetni, konstrukció szerint méretre vágni, félkész terméket vizsgálni, konstrukció szerint hevedert építeni össze, konstrukció szerint műszaki tömlőt építeni fel, nyershevedert vulkanizálni, nyers műszaki tömlőt vulkanizálni, készterméken roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatokat végezni.

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Gumihengerlő, Gumiipari gépi keverő kezelője, Gumikeverő, Hengerkezelő, gumi Hengerszékkezelő (gumitermék gyártás), Gumigyártó- és feldolgozó, Műszaki gumitermék előállító, Gumimérlegelő, Guminyíró (gumifeldolgozás), Tömlőragasztó (gumigyárban), Gumioldat-kezelő, Gumisorjázó-javító, Gumisütő, Gumisütő-javító, Gumitermékgyártó, vulkanizáló, Gumivágó, Préskezelő, gumi, Vulkanizáló

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

10076-12  Általános gumiipari feladatok
10079-12  Kaucsukalapú keverékek készítése
10077-12  Gumiipari félkész termékek előállítása
10085-12  Műszaki tömlők és szállítóhevederek gyártása
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12  Foglalkoztatás II.
11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság