Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (esti)

OKJ 34 582 05

Az oktatás munkarendje:  esti
Szükséges előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 év (heti 3 nap délutáni elfoglaltság)
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Hűtő- és légtechnikai csőhálózatokat, vezetékeket szerel, javít és tart karban. A szakképesítéssel rendelkező képes: csővezetéket kiépíteni, ellenőrizni a csőkötések tömörségét, hő- és korrózióvédő szigetelést készíteni, telepíteni, szerelni a hűtés, lég- és klímatechnikában a rendszereket, rendszerelemeket, alkalmazni a készülékek szerelési beépítési előírásait.

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök:

Csőszerelő, Csővezeték-szerelő, Vezeték- és csőhálózat-szerelő, Karbantartó, csőszerelő, Szellőző-, hűtő- és klimatizálóberendezés-szerelő, Légcsatorna-szerelő, Légtechnikai hálózat szerelő, Légtechnikai rendszerszerelő

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

10209-12  Épületgépészeti csővezeték-szerelés
10211-12  Épületgépészeti rendszerismeret
10212-12  Hűtőtechnikai rendszerszerelő feladatok
10213-12  Légtechnikai rendszerszerelő feladatok
10214-12  Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi feladatok
11497-12  Foglalkoztatás I.
11499-12  Foglalkoztatás II.
11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság