Rendészeti őr (esti)

OKJ 34 861 01

Az oktatás munkarendje: esti
Szükséges előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 év (heti 3 nap délutáni elfoglaltság)
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A szakképesítéssel rendelkező képes őrzést végezni különböző védelmi szintű létesítményekben, ellátni a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszínellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként, szállítmánykísérési feladatokat végezni, biztosítani a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén. Alkalmas arra, hogy parkolási ellenőrként szolgálatot teljesítsen, intézkedni rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban, elfogja a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt, eltávolítson rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket. A Rendészeti őr képes kezelni az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket, alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint, személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végezni az őrutasításban előírtak szerint, a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezni az őrutasításban előírtak szerint, tájékoztatást adni az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról. Képes helyszínbiztosítást végezni, elsősegélynyújtást és újraélesztést végezni, természetes személyek életét és testi épségét védeni, az épületek, járművek és helyszínek technikai átvizsgálását elvégezni, előzetes tűzszerész átvizsgálását megszervezni.

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Személy- és vagyonőr, Testőr, Parkolóőr, Ipari, kereskedelmi intézet, oktatási intézmény, egészségügyi intézmény portása, Múzeumi teremőr

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

11553-16  Rendvédelmi szervek és alapfeladatok
11654-16  Rendvédelmi jog és közigazgatás
11660-16  Magánbiztonság rendészeti őr számára
11552-16  Önvédelem és intézkedéstaktika
11657-16  Rendészeti szakmai idegen nyelv
11658-16  Rendészeti szakmai informatika
10069-12  Irodai asszisztensi feladatok
11556-16  Társadalomismeret és szakmai kommunikáció
10073-12  Titkári ügyintézés