Könyvkötő és nyomtatvány-feldolgozó (nappali)

OKJ 34 543 06

 Az oktatás munkarendje: napplai
Szükséges előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 év
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó feladata, hogy nyomtatott ívekből készterméket állít elő – a munkatáska leírása alapján – a megrendelő igényei szerint. A szakképesítéssel rendelkező képes: ellenőrizni a szükséges anyagok minőségét (szálirány, nedvességtartalom, festékszáradás stb.), kiszámítani és ellenőrizni a szükséges anyagok mennyiségét, alkalmazni a kézi könyvkötés műveleteit, szakszerűen használni a szükséges kötészeti anyagokat, üzemeltetni a könyvkötő eszközöket, gépeket, gépsorokat, a használt, hibás könyvet kijavítani vagy újrakötni, üzleti könyveket, éves beszámolókat készíteni, fényképet, plakátot kasírozni, díszdobozokat készíteni, beállítani, üzemeltetni és karbantartani a könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó gépeket, berendezéseket, elvégezni a szükséges szabályozási feladatokat, laboratóriumi eszközöket kezelni, üzemeltetni.

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Kézi könyvkötő, Egyenesvágógép-kezelő (könyvkötő), Gépi könyvkötő, Hajtogatógép-kezelő (nyomdai), Könyvfóliázó

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

10236-12  Gyártáselőkészítés, minőségügy
10237-12  Kézi könyvkötés
10238-12  Munkajog, munkabiztonság
10239-12  Nagyüzemi könyvgyártás
10240-12  Nagyüzemi könyvgyártás gépei
10241-12  Nyomtatványfeldolgozás
11497-12  Foglalkoztatás I.
11499-12  Foglalkoztatás II.
11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság