Mechatronikus-karbantartó (nappali)

OKJ 34 523 01

Az oktatás munkarendje: nappali
Szükséges előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 év
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A mechatronikus-karbantartó automatizált gépek, berendezések és rendszerek szerelésében, üzembe helyezésében és karbantartásában vesz részt. A szakképesítéssel rendelkező képes: mechanikai alkatrészeket megmunkálni, mechatronikai rendszereket üzembe helyezni, hibát elhárítani, villamos, pneumatikus és hidraulikus vezérléseket felépíteni és ellenőrizni, villamos, pneumatikus és hidraulikus mennyiségeket mérni és ellenőrizni, mechatronikai rendszereket programozni, érintésvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat betartani, a munkájához tartozó dokumentációt kezelni.

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Automatikai műszerész, Elektrolakatos, Elektromechanikai műszerész, Mechatronikai műszerész, Mechatronikai szerelő

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

10007-12  Informatikai és műszaki alapok
10020-12  Mechatronikus alapkapcsolások
10019-12  Irányítás, programozás
10021-12  Szerelés, ellenőrzés
10022-12  Üzemeltetés, karbantartás
11497-12  Foglalkoztatás I.
11499-12  Foglalkoztatás II.
11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság