Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (nappali)

OKJ 34 582 12

Az oktatás munkarendje: nappali
Szükséges előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 3 év
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Tervek alapján különböző csőanyagokból víz, tűzivíz, csatorna, közmű és technológiai hálózatokat épít ki. Egyedi és központi berendezési tárgyakat, használati melegvíz termelőket, hőcserélőket, csapolókat és szerelvényeket szerel fel, épít be. Nyomáspróbát végez és feltölti, nyomás alá helyezi a rendszereket. Tervek szerint elő- beszabályozza a hálózatokat, szerelvényeket, közreműködik a hidraulikai beszabályozásokban.  Meglévő hálózatokat. rendszereket felülvizsgálja, feltárja a hibáit és megjavítja. Közműhálózatot épít ki, azokra rákötéseket készít, fogyasztásmérőket épít be. A szakképesítéssel rendelkező képes: kiépíteni a víz és csatorna csőhálózatokat, rendszereket, kiépíteni a technológiai ellátó rendszerek csőhálózatait, rendszereit, beépíteni a szerelvényeket, berendezési tárgyakat, készülékeket felszerelni, kiépíteni a tűzoltóvíz-hálózatot és tűzoltási vízvételi helyeket, közműhálózatokat kiépíteni, azokra rákötéseket készíteni, fogyasztásmérőket beépíteni, felújítási, javítási, karbantartási, időszakos ellenőrzési munkát végezni, szerelési vázlatot készíteni, költségbecslést készíteni.

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Csatornázó, Csőszerelő, Csővezeték-építő, Csővezeték-szerelő, Duguláselhárító, Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő, Karbantartó, csőszerelő, Nyomócsővezetéképítő, Szennyvízhálózat kiépítő, Vezeték- és csőhálózat-szerelő, Víz- és csatornaépítő, Víz- és szennyvízcsőfektető, Víz- gáz és központi fűtésszerelő, Vízközmű építő, Vízóra beszerelő, Vízvezeték- és központifűtés-szerelő

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

11497-12   Foglalkoztatás I.
11499-12   Foglalkoztatás II.
11500-12   Munkahelyi egészség és biztonság
10209-12  Épületgépészeti csővezeték-szerelés
10211-12    Épületgépészeti rendszerismeret
10214-12   Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi feladatok
10217-12   Közműcsőhálózat-szerelő feladatok
10218-12  Víz- és csatornarendszer-szerelő feladatatok