Férfiszabó (nappali)

OKJ 34 542 04 

Az oktatás munkarendje: nappali
Szükséges előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 3 év
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A férfiszabó feladata műszaki dokumentáció alapján, sorozat- és méretes férfiruházati termékek gyártása, egyéb termékek ágynemű, függöny, lakástextíliák készítése, ruházati termékek átalakítása, javítása. A szakképesítéssel rendelkező képes: értelmezni a műszaki dokumentációt és rajzi ábrákat, kereskedelmi szabásmintákat kiválasztani és módosítani a megrendelők és ruhagyártók specifikációi és igényei szerint, méreteket és mérettáblázatokat értelmezni, alapszabásmintát készíteni és modellezni, szabást és szabászati előkészítő műveleteket végezni, textiltermék ragasztási műveleteket végezni, vasaló berendezéseket üzemeltetni, ruhaipari gépeket üzemeltetni, kiszabott alkatrészeket a technológiai utasításnak megfelelően összeállítani, befejező munkálatokat elvégezni, a megrendelők egyéni igényei szerint férfi ruházati termékeket készíteni, átalakítani, javítani, tanácsokat adni.

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Férfiruha-készítő, Férfiszabó, Lakástextil-készítő, Ruhakészítő, Mérték utáni szabó

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

10113-12 Ruhaipari anyagvizsgálatok
10114-12 Ruhaipari gyártmánytervezés
10115-12 Textiltermékek összeállítása
10118-12 Lakástextíliák készítése
10119-12 Férfiruhák készítése és értékesítése
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság