Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (nappali)

OKJ 34 582 05
Az oktatás munkarendje: nappali
Szükséges előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 vagy 3 év
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Hűtő- és légtechnikai csőhálózatokat, vezetékeket szerel, javít és tart karban. A szakképesítéssel rendelkező képes: csővezetéket kiépíteni, ellenőrizni a csőkötések tömörségét, hő- és korrózióvédő szigetelést készíteni, telepíteni, szerelni a hűtés, lég- és klímatechnikában a rendszereket, rendszerelemeket, alkalmazni a készülékek szerelési beépítési előírásait.

 A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök:

Csőszerelő, Csővezeték-szerelő, Vezeték- és csőhálózat-szerelő, Karbantartó, csőszerelő, Szellőző-, hűtő- és klimatizálóberendezés-szerelő, Légcsatorna-szerelő, Légtechnikai hálózat szerelő, Légtechnikai rendszerszerelő