Nyomdaipari technikus (esti)

OKJ 34 213 07

Az oktatás munkarendje: esti
Szükséges előképzettség: érettségi vizsga
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 2 év (heti 3 nap délutáni elfoglaltság)
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A nyomdaipari technikus elsődleges feladata, hogy az elkészült nyomóformákat és a nyomtatásra küldött digitális állományokat nyomtathatósági szempontból ellenőrizze majd azokat a kijelölt nyomathordozóra kinyomtassa – a munkatáska utasításainak megfelelően – és azokat a minőség-ellenőrzés után tovább feldolgozásra átadja. A gépmester járulékos feladata a nyomógépek megfelelő műszaki állapotának a fenntartása, rendszeres karbantartás és kisebb javítások önálló elvégzése. A nyomdaipari technikus feladata a nyomtatáshoz alkalmazott összes alap és segédanyag használatára, alkalmazhatóságuk és minőségük megítélésére segédeszközök használatával.

 A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Nyomdai előkészítő, Nyomdai lemezkészítő, Kisofszetgép kezelő, Nyomdai kézi filmnyomó, Nyomdász, nyomdai gépmester, Gyorsnyomdai gépkezelő, Nyomdai kötészeti gépkezelő, Nyomdai kézi filmnyomó

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

10238-12  Munkajog, munkabiztonság
11586-16  Gyártáselőkészítés
10243-16  Nyomdaipari anyagismeret
10245-16  Nyomtatási technológiák
10242-16  Color-menedzsment
10244-16  Nyomdaipari gépészeti ismeretek
11498-12  Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12  Foglalkoztatás II.