Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (esti)

OKJ 35 582 01

Az oktatás munkarendje: esti
Szükséges előképzettség: 34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő vagy 54 582 01 Épületgépész technikus
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 1 év (heti 3 nap délutáni oktatás)
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A gáz- és hőtermelő berendezés szerelő alkalmas a gáz, és olajfogyasztó berendezések, valamint az ún. megújuló energiás hőtermelő berendezések komplex beszerelésére, beüzemelésére, egy rendszeren belül történő üzemeltetésére. A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: elvégezni a gáz és hőtermelő berendezések, valamint a rendszerhez tartozó egyéb berendezések, szabályozó és vezérlő műszerek beüzemelését, elvégezni a napkollektorok, hőszivattyúk, biomassza alapú hőtermelők, valamint a rendszerhez tartozó egyéb berendezések szabályozó és vezérlő műszerek beüzemelését, bekötni és ellenőrizni a hőtermelő berendezéseket és a csatlakozó gépészeti hálózatokat, bekötni az elektromos berendezéseket, a kapcsoló/vezérlő szekrényt, a vezérlő és a szabályozó egységeket, ellenőrizni rendszerhez tartozó összes elektromos, biztonsági berendezés bekötését, érintésvédelmét, és működésének helyességét, ellenőrizni a tüzelő- és hőtermelő berendezések, az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest, indirekt tároló tartály, keverő és váltószelepek, primer és szekunder köri szivattyúk stb. műszaki állapotát, megtisztítani az égőteret, égőfejeket, fúvókákat, gáz-és vízoldali szűrőket, légleválasztókat, megjavítani a hibás alkatrészt, szükség esetén kicserélni.

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Gáz- és olajvezeték karbantartó, Gázfogyasztó berendezés-és csőhálózat-szerelő, Gázvezeték építő, Gázvezeték- és készülék-szerelő, Gázvezeték szerelő, Gázszerelő

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

10206-12  Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika
11405-12  Gáz- és hőtermelőberendezés szerelési feladatok
11496-12  Gáz- és hőtermelőberendezés-műszerész feladatok