Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (esti)

OKJ 35 582 03

Az oktatás munkarendje: esti
Szükséges előképzettség: 34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Évfolyamok száma: iskolarendszerű képzésben 1 év (heti 3 nap délutáni oktatás)
Képzés díja: tandíjmentességi feltételek fennállása esetén ingyenes

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezéseket, rendszereket létesít, szerel, beüzemel, javít, és tart karban. A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: szerelni, javítani, karbantartani, beüzemelni és beszabályozni a hűtő- és hőszivattyú rendszereket és berendezéseket, szerelni, javítani, karbantartani a légtechnikai berendezéseket, klímaberendezéseket és azok rendszerelemeit, dokumentálni a beüzemelés során mért adatokat, a tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációs munkát elvégezni, hűtés, lég- és klímatechnikában a készülékek szerelési beépítési, üzembe helyezési előírásait alkalmazni.

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó, Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, Ipariklíma-szerelő, Légkondicionáló berendezés-szerelő, Légkondicionálóberendezés-szerelő, Szellőző berendezés szerelő, Szellőző- és klimatizálóberendezés-szerelő, Légcsatorna-szerelő, Légtechnikai hálózat szerelő, Légtechnikai rendszerszerelő

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése:

10206-12  Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika
11413-12  Hűtő- és hőszivattyúberendezés-szerelés
11414-12  Légtechnikai berendezés-szerelés